svendborg trafiksikkerhedsby


Skriv en kommentar

Ørkildskolen, afd. byen – hvad sker der?

Skolevejsanalyse
I foråret 2012 blev der på alle skoler i kommunen gennemført en såkaldt skolevejsanalyse. Analysen bestod dels af en spørgeskemaundersøgelse hvor alle skolebørn skulle beskrive deres skolevej, dels en besigtigelse ved hver skole med udgangspunkt i resultaterne fra undersøgelsen. På kortet ser du Læs resten


7 kommentarer

Tved Skole – hvad sker der?

Skolevejsanalyse
I foråret 2012 blev der på alle skoler i kommunen gennemført en såkaldt skolevejsanalyse. Analysen bestod dels af en spørgeskemaundersøgelse hvor alle skolebørn skulle beskrive deres skolevej, dels en besigtigelse ved hver skole med udgangspunkt i resultaterne fra undersøgelsen. På kortet ser du Læs resten


Skriv en kommentar

Nymarksskolen – hvad sker der?

Skolevejsanalyse
I foråret 2012 blev der på alle skoler i kommunen gennemført en såkaldt skolevejsanalyse. Analysen bestod dels af en spørgeskemaundersøgelse hvor alle skolebørn skulle beskrive deres skolevej, dels en besigtigelse ved hver skole med udgangspunkt i resultaterne fra undersøgelsen. På kortet ser du Læs resten


2 kommentarer

Ørkildskolen afd. øst – hvad sker der?

Skolevejsanalyse
I foråret 2012 blev der på alle skoler i kommunen gennemført en såkaldt skolevejsanalyse. Analysen bestod dels af en spørgeskemaundersøgelse hvor alle skolebørn skulle beskrive deres skolevej, dels en besigtigelse ved hver skole med udgangspunkt i resultaterne fra undersøgelsen. På kortet ser du Læs resten


8 kommentarer

Svendborg by – hvad sker der?

Trafiksikkerhedsby-projektet består dels af sikring af skolevejene i Svendborg, dels projektet “Svendborg sætter farten ned”. På kortene kan du se forslag til ændringer på vejnettet i centrum/vest og centrum/øst, samtidig med at du har overblik over hvilke steder der allerede er gennemført hastighedsdæmpende foranstaltninger. Kortene viser forslag til det Læs resten


Skriv en kommentar

Rantzausminde Skole – hvad sker der?

Skolevejsanalyse
I foråret 2012 blev der på alle skoler i kommunen gennemført en såkaldt skolevejsanalyse. Analysen bestod dels af en spørgeskemaundersøgelse hvor alle skolebørn skulle beskrive deres skolevej, dels en besigtigelse ved hver skole med udgangspunkt i resultaterne fra undersøgelsen. På kortet ser du Læs resten


2 kommentarer

Program for borgermøde d. 13. februar

Udvalget for Miljø og Teknik ønsker at inddrage så mange borgere som muligt på en ny engagerende måde, hvor alle har mulighed for at bidrage med input til udvælgelsen af projekter, der skal skabe bedre trafikale forhold for vores børn og forbedre trafikmiljøet i retning af større tryghed i årene fremover. Trafiksikkerhed er en fælles opgave for politikere, borgere, forældre og skoler og virksomheder.

Kom derfor og vær med til en aften sammen med politikerne.
Onsdag den 13. februar 2013, kl. 18.30 – 20.30
Kantinen i Rådhuset, Ramsherred 5, Svendborg, 4. sal

Inviterede: Læs resten