svendborg trafiksikkerhedsby

Velkommen

Svendborg Kommune har valgt at invitere til en åben proces omkring de ændringer der skal ske for at sikre et trygt og sikkert trafikmiljø I Svendborg.
Her kan du finde information om de ideer vi arbejder med og hvordan vi har tænkt at føre planerne ud I livet. Du kan følge tilblivelsen af Trafiksikkerhedsbyen og give dit eget bidrag til indholdet.
Se dig omkring og find og kommentér de emner der lige præcis interesserer dig.
Du er meget velkommen til at kommentere på det du finder, og du kan under planproces læse mere om hvordan kommentarer fra bloggen bliver inddraget i kommunens beslutningsproces.
Svendborg Trafiksikkerhedsby er et projekt der omfatter to hovedelementer: “Svendborg sætter farten ned” og “Sikring af skolevejene”. De to elementer skal gerne opleves som én helhed, når vi begynder at virkeliggøre de enkelte dele.
Projektet “Sikring af skolevejene” finder sted ved alle kommunens skoler, og den del der er sammenfaldende med Svendborg Trafiksikkerhedsby rent geografisk, falder ind under denne blog.
Hvis du søger information om skoler som ikke er omtalt her, skal du rette henvendelse til kommunen.
Brug bloggen, vi har inviteret til åbenhed, velkommen til.

2 thoughts on “Velkommen

 1. Ned med farten – op på cyklen

  Svendborg har brug for en vision. En vision for det gode liv. Og med vision menes et billede af og for fremtiden, et billede der kan fremmane tanker og drømme om bosætning, befolkningstilvækst, og omsætning for vores virksomheder, et billede der kan give os konkretiseringer af det højt besungne cittaslow. Et billede af et alternativ for os der bor her og stadig har håbet, og for de der rundt omkring i pendlerlandet, landet fuld af ventetid i bilkøer, til at se deres liv forme sig på en anden måde, formet omkring andre værdier og opbygget omkring en anden helt konkret praksis. Hvad jeg taler om er hverdagslivet i børnehøjde.

  Svendborg er udpeget som en af blot to såkaldt trafiksikre byer i Danmark. Netop dette giver os en enestående mulighed for at tage fat og omforme cittaslows abstraktion til konkret handling, nemlig gennem en gennemtænkt trafiksikker by med afsæt i børnenes behov, børnenes logistiske behov i form af behov for sikker infrastruktur til på gåben og cykel selv at transportere sig til og fra skole og mellem skolerne, børnenes fysiske behov i form af sundhedsfremme gennem daglig bevægelse på cykel og børnenes mentale behov i form af oplevet gennemsigtighed og oplevet ejerskab ved frit at kunne bevæge sig på kryds og tværs i fritiden til venner, sportsaktiviteter og alt det andet.

  Der kan være mange måder at gå til værks på. Pletvise huller i trafiksikkerhed og uigennemtænkte planløsninger er der nok af. Alle har nok deres kryds, deres vej eller deres tilkørsel man gerne så forbedret. Det har jeg også selv. Der er således potentiale for pletvis lappeløsning. En anden vej frem er at tænke i helheder. At gå fuldt og helt ind i en helhjertet løsning hvor prioriteterne ses fra et samlende perspektiv, nemlig børnenes. Jeg foreslår konkret følgende to prioriteter: 1) sænk fartgrænsen i hele byzonen til 40 km/t maximum, med enkelte undtagelser såsom Joh. Jørgensens Vej, Dronningemaen og den yderste del af Nyborgvej inden Ringvejen, samt naturligvis selve Ring Nord. Hvor der er 50 km/t idag skal der fremover være 40 km/t. 2) etabler cykelbaner, cykelstier, cykelzoner eller sivegader på alle tværgående skoleveje og centrale færdselårer i byzonen, igen udover nævnte undtagelser.

  Hvorfor en fart på 40 km/t på alle byveje? Helt banalt og aller vigtigst handler det jo om sikkerhed. Vi ved fra undersøgelser at over en ti årig periode reduceres antallet af personskader med helt op til 1/3 ved alene at sænke farten fra 50 km/t til 40 km/t. Vi taler således her om særdeles kosteffektive interventioner med potentiel stor konsekvens. Såre enkelt. Faktisk så enkelt at man kunne mene at det var uansvarligt at lade være. En indvending vil være fremkommelighed. Det vil tage for lang tid at komme gennem byen, vil nogle sige. Til dette kan jeg blot sige at forskellen på at køre i gennemsnit 50 km ift 40 km er at det tager 0,3 minutter at køre en kilometer! Skal man køre på tværs af hele byen, dvs. de ca. fem kilometer som byen måler, vil det tage 1 1/2 minut længere at nå frem til sit mål! Halvandet minut! I min optik er valget mellem sikkerhed og tid i det omfang indlysende.

  Men gevinsterne ved en udbredt 40 kms zone stopper ikke der. For med i statistikkerne over uheld tæller ikke antallet af nær-ved uheld man sandsynligvis også ville undgå ved udbredt nedsat fart. Videre arbejdes meget aktivt på i Svendborg Kommune at anspore cykelfremme. Skal dette lykkes både for sikkerhedens og kampagneudgifternes skyld, skal børn og voksne op på cyklerne for alvor, ja så er jeg af den helt faste overbevisning at grundlæggende strukturelle forhold såsom cykelstier og lav fart skal være til stede på tværs af byen, ikke blot punktvis. Hvad jeg taler om er oplevelsen af sikkerhed. Hertil kommer forskellen ved det reducerede oplevede fysiske ubehag der er for en cyklist eller forgænger, særligt børn og unge, ved at blive passeret med lav fart i stedet for høj fart. Endelig kommer gevinsten i form af reducerede støjgener for alle, dvs. både bilister, cyklister, fodgængere og beboere. I den sammenhæng kan henledes opmærksomhed på talrige undersøgelser der peger på sammenhænge mellem trafikstøj og psykiske gener med deraf følgende øget sygefravær. Fraværet af mange voldsomme ulykker og derfor ikke lig med fravær af problemer. Fravær af mange alvorlige ulykker er ikke et argument for status quo. Eller vendt om, der er urealiserede psykologiske, æstetiske og økonomiske gevinster ved at tænke perspektivet om en by med lav fart helt igennem- nu.

  Jeg hader ikke bilister. Jeg er selv bilist. Jeg er glad for min bil. Og jeg vil til hver en tid fastholde det argument at mange i provinsen, inkl. min familie og jeg selv, har behov for at have en bil for at få tingene til at hænge sammen. Men hvad jeg samtidig blot siger er, at jeg ikke er flyttet til denne smukke by for at kunne køre overalt til hver en tid. Tværtimod, faktisk. Jeg taler ikke om bilerne ud af byen. Jeg taler om farten ned på bilerne! Der er forskel. Og vi har jo altså stadig både ringvej og motorvej når det skal gå stærkt over lidt længere afstande. Hvad jeg taler om er forbedringer gennem rimelige og beskedne begrænsninger.

  Vi taler således her om en reel konkretisering af cittaslow såvel som et markant salgsargument i en bosætningsstrategi hvor man med afsæt i trafiksikker by kunne tilbyde byens eksisterende og kommende borgere et reelt alternativ hvor sikkerhed, tryghed, bevægelse og komfort også udenfor stålkabinerne bliver centrale omdrejningspunkter, snarere end et misforståeligt fremkommelighedsargument – idet netop fremkommeligheden som påvist ikke er er reelt problem, mens konkretiseringen af cittaslow, et manglende attraktivt alternativt for evt. tilflyttere og de faktuelle risici ved for høj fart netop er reelle problemer.

  Hvad jeg plæderer for er derfor politisk mod til at føre og stå fast på en sammenhængende og visionær politik. En politik der på trafikområdet, såsom det har været tilfældet på andre eksempelvis Svendborg Kommunes progressive idrætspolitik, kulturpolitik, friluftslivspolitik og kostpolitik, kunne være med til i en sammenhæng og i tråd med netop disse, at pege på det gode liv. En helhjertet og gennemført løsning. Med afsæt i børnelivet og børneperspektivet. Cittaslow, sundhed, og tryghed i forening. Et projekt og en politik med potentiel national bevågenhed. Jeg taler om at fokusere på psykologien i dette og at realisere det uudløste potentiale der ligger i nærhed og signalet om at ville noget andet, både for nuværende og kommende borgere. Alternativet til bilismens dominans på bekostning af sund fornuft. Et alternativ til storbyen men også et alternativ til resten af provinsen. Rammerne for erhvervslivet arbejdes der aktivt med, og godt for det. Vi har en enestående mulighed for nu også at skabe et billede af hvordan hverdagslivet, for familier børn såvel som for voksne, kunne se og – og vel også mulighederne for at realisere dette?!

  Jacob Bogh Sønderby

  • Tak for dit indlæg. Din overskrift dækker meget godt den forventede effekt af de tiltag, som er skitseret i projekt Svendborg Trafiksikkerhedsby. Du foreslår, at vi går nogle skridt videre end rammerne for dette projekt giver mulighed for lige nu. Dit indlæg henvender sig til politikerne, både på landsplan og lokalt.

   Med venlig hilsen
   Bente Hansen
   Miljø og Teknik
   Svendborg Kommune

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s