svendborg trafiksikkerhedsby


Skriv en kommentar

Disse projekter gennemføres i 2013 og 2014

Efter en periode med oplæg til og drøftelse af en række projekter er der nu truffet politisk beslutning. En række projekter har udspring i skolevejsanalysen fra 2012, andre i projektet “Svendborg sætter farten ned”.

Du kan se nøjagtig hvilke projekter der gennemføres, og om de gennemføres i år eller til næste år. Klik på kortene og se om der er projekter som har særlig interesse for dig eller som måske berører dit barns skolevej.

Kort - Skolevejsprojekter 22042013 Kort - Skolevejsprojekter midtbyen 23042013

På denne blog har der været inviteret til åben debat om indholdet af planen for at gøre Svendborg til en trafiksikker by. Politikerne har lyttet og har nu på baggrund af de indkomne bemærkninger vurderet hvert enkelt projekt igen. Derefter er der for hvert år samlet det antal projekter, der stemmer overens med kommunens økonomiske ramme til det samlede projekt. Derfor er 2014-projekterne ikke 100% sikre før budgettet for 2014 er på plads senere på året.

Den næste fase handler om at udforme hvert enkelt 2013-projekt helt ned i detaljen. Når det er sket skal projekterne forbi politiet til godkendelse. Endelig skal projekterne udbydes og anlægges.

Som du kan se på kortene er skolevejsprojekterne fordelt over byen, langt de fleste anlægges allerede i 2013, nogle få i 2014. Hastigheden reduceres generelt til 30 km/t i centrum i 2013, og der vil blive opsat faste fartvisere på et antal større indfaldsveje her i sommer.

I 2014 kommer turen så til de store boligkvarterer, hvor hastigheden reduceres til 40 km/t.


Skriv en kommentar

Borgermøde med masser af gode ideer

Der var stor diskussionslyst og masser af ideer til politikerne på borgermødet på rådhuset onsdag aften. Her kan du høre en reaktion på mødet fra en af deltagerne, Jacob Bogh Sønderby, hvor han bedømmer kvaliteten af dialogen og giver politikerne et godt råd med på vejen:

Udvalgsformand Flemming Madsen var meget tilfreds med mødets forløb og de mange statements, som kom fra mødets workshops:

Politikerne skal i den kommende tid vurdere og prioritere de forslag der kom på bordet – se COWIs præsentation af projektet her. Der er frem til den 6. marts mulighed for at du kan give din mening til kende, enten ved at skrive et indlæg her på bloggen eller ved at skrive til kommunen, miljø- og teknik forvaltningen. Du kan skrive til mt@svendborg.dk.

IMAG0981

Fyns Amts Avis omtaler borgermødet i en længere artikel med uddrag fra workshoppen med de 5 grupper.


Skriv en kommentar

Trafiksikkerhedsbyen til debat

Onsdag aften den 13. februar har vi fokus på trafikken i Svendborg, Rantzausminde, Tved, Vindeby og Troense, se programmet for borgermøde her.

Staten har givet 10 mio. kr. til at sætte farten ned i Svendborg By både i boligområderne og i den indre by. Svendborg har til gengæld forpligtet sig til at lave forbedringer på skolevejene i byen for 7 mio. kr. over en treårig periode indtil ultimo 2014.Tilsammen danner disse to projekter rammen om “Svendborg trafiksikkerhedsby”, og Svendborg Kommune har en forventning om, at der herigennem kan skabes såvel sikrere som sundere og tryggere betingelser for alle borgere som færdes på byens gader.

For at alle borgere skal have medejerskab til Svendborg trafiksikkerhedsby er der allerede nu åbnet for at planerne for byens enkelte områder kan ses på denne blog.

“Gå ind på bloggen og giv din mening til kende, og benyt muligheden for en direkte og åben debat med os ved at komme til møderne”, opfordrer Formand for Miljø og Teknik Flemming Madsen:


2 kommentarer

Program for borgermøde d. 13. februar

Udvalget for Miljø og Teknik ønsker at inddrage så mange borgere som muligt på en ny engagerende måde, hvor alle har mulighed for at bidrage med input til udvælgelsen af projekter, der skal skabe bedre trafikale forhold for vores børn og forbedre trafikmiljøet i retning af større tryghed i årene fremover. Trafiksikkerhed er en fælles opgave for politikere, borgere, forældre og skoler og virksomheder.

Kom derfor og vær med til en aften sammen med politikerne.
Onsdag den 13. februar 2013, kl. 18.30 – 20.30
Kantinen i Rådhuset, Ramsherred 5, Svendborg, 4. sal

Inviterede: Læs resten